TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ
Phản hồi
Phản hồi

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà E, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.9850 579 – 101

Email: pttpc@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết